Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 272 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole nr 272 im.  „Misia Uszatka” jest placówką opiekuńczo - dydaktyczno-wychowawczą działającą jako przedszkole publiczne.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie.

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci wg zbliżonego wieku, z  uwzględnieniem ich  potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Każdy oddział prowadzi jeden lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału.

 

Szczegółową  organizację  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez 
radę pedagogiczną.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor ustala ramowy rozkład dnia,  który uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń  programowych. 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i  zainteresowań  dzieci.


Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie wakacji przedszkole może pełnić dyżur, w terminie ustalonym przez organ  prowadzący.

 

 
 
Wprowadził Domańska Paulina 22-09-2020
Aktualizujący Domańska Paulina 22-09-2020
Zatwierdzający Nowak Beata 22-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 190